2023-09-26

Har du koll på trafikreglerna som cyklist?

Har du börjat cykla mer men är lite osäker kring vilka trafikregler som gäller för cyklister? Här ger vi dig en repetition av det viktigast att hålla koll på! 

  • På en gång- och cykelbana ska du som cyklist alltid hålla till höger medan gående går på vänster sida.
  • Det är generellt sett inte tillåtet att cykla på trottoar eller gångbana. Undantaget är barn upp till åtta år som får cykla på trottoar eller gångbana.
  • På en gågata (t.ex. Storgatan) eller gångfartområde (t.ex. Järnagatan) är det tillåtet att cykla så länge hastigheten anpassas efter de gående. Som cyklist har du väjningsplikt mot de gående.
  • Använder du elsparkcykel? Tänk på att en elsparkcykel räknas som en cykel och att samma regler gäller för elsparkcyklister som för cyklister. 

Glöm inte att hjälm är en fantastisk livförsäkring och att det är lag på att alla barn-och ungdomar upp till 15 år som cyklar måste bära hjälm.

Se vår film i två delar nedan om de viktigaste trafikreglerna att ha koll på!