Södertälje ska vara en riktig cykelstad!

Det är ett uttalat mål att Södertälje kommun ska vara en riktig cykelstad. Kommunen arbetar därför brett för att främja cykling och att allt fler ska välja cykeln framför bilen.

Om vi är fler som cyklar till och från jobb och skola, istället för att åka bil, minskar vi de farliga utsläppen och slitaget på vägarna, utöver att vi förbättrar vår hälsa och kondition. Om vi blir fler cyklister skapar vi alltså en bättre livsmiljö för alla i vår stad!

2021 fick Södertälje kommun ta emot priset ”Årets cykelprestation” för 2020 av Region Stockholm, för ”ett ambitiöst och målmedvetet arbete för ökad cykling”.

2019 antog Södertälje en ny cykelplan, med nya målsättningar, riktlinjer och strategier för hur cykling kan främjas i vår kommun. Sedan dess har vi bland annat:

  • Byggt 4,2 km regional cykelväg (från Vasa i Södertälje till Nykvarn)
  • Byggt 2 km regional cykelväg mellan Södertälje och Salem
  • Byggt 14 km nya övriga cykelvägar i tätorten (siffran gäller 2019-2023)
  • Lagt ny beläggning på 64 000 kvm cykelvägar (siffran gäller för år 2020-2023)
  • Anordnat cykelkurser för vuxna nybörjare
  • Genomfört Vintercyklistkampanjer varje år sedan 2018
  • Handlat upp ramavtal för cykelboxar för säker cykelparkering
  • Anlagt nya cykelparkeringar på södra sidan av Östertälje station
  • Tagit fram ny cykelkarta
  • Under 2021 har vi dessutom byggt ytterligare 1800 meter regionala cykelvägar (till Salem och i Pershagen), samt fortsatt bygga nya övriga cykelvägar i kommunen och rusta upp äldre med ny beläggning.

Hur ska Södertälje bli en bättre cykelstad?

Vi arbetar ständigt med att förbättra förutsättningarna för att fler ska vilja cykla i vår kommun - men vi kan hela tiden bli bättre. Har du en synpunkt på något gällande cykling i kommunen? Kontakta oss! 

Maila: hejahojen@sodertalje.se