Cykla med barn

Ett bra sätt att lösa vardagslogistiken utan att ha bil är att cykla med dina barn till och från skola. Inte bara är det bra för plånboken och klimatet, det gör också dig och ditt barn friskare och piggare.

Många barn rör på sig alldeles för lite. Ett sätt att få in mer motion i vardagen är passa på att faktiskt röra på sig på väg till skolan, en resa som ändå måste göras. Det kommer allt fler studier som visar att det kan gynna inte bara fysisk hälsa utan även barnets psykiska hälsa och själva skolprestationen att ta cykeln eller gå till skolan.

WHO menar att barn i åldern 5-17 år behöver minst 60 minuter måttligt intensiv till mycket intensiv fysisk aktivitet om dagen. Studier i Sverige visar att bara i snitt 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna når upp till den rekommendationen. Förutom att det leder till hälsoproblem så gör det även att barn och unga är mer känsliga för stress och ångest. Stress och ångest förebyggs och lindras av motion.

Flera forskningsprojekt har tittat på hur skolbarns inlärning påverkas av motion. Och resultaten är goda! Barn som får röra på sig visar bättre skolresultat. I Bunkeflostrand har forskare studerat 200 barn under nio år som fått mer motion och idrott i skolan. Dessa barn har förbättrat sina resultat i svenska, engelska och matematik. Förbättringen har varit som störst bland pojkarna.

Många barn vill dessutom cykla till skolan, mer än vad de får och gör. En studie från år 2013 i Sverige visade att var femte barn helst ville cykla till skolan men bara 5 procent hade cyklat den dagen. I en medborgardialog i Skåne kring barns skolväg fick barnen själva ranka vilka färdmedel som var roligast. Bilen fick sämst betyg, näst bäst var att gå, och cykeln var roligast!

Cykla med ditt barn
Cykla tillsammans för bättre trafikmognad

Vill du gärna att ditt barn ska cykla mer men vågar inte släppa ut hen ensam i trafiken ännu? Att cykla tillsammans med ditt barn till skolan, affären eller fritidsaktiviteten är den bästa övningen för att hen så småningom ska kunna röra sig själv i trafiken på ett bra sätt.

Förut sa man ofta att barn kan ta sig själv till skolan från en viss ålder, men nu är konsensus snarare att det är olika för varje barn. Det beror på barnets vana att vara i trafiken, hur pass moget det är i övrigt, men såklart även på själva skolvägen. Ju mer du går och cyklar tillsammans med ditt barn, ju större vana och trafikmognad kommer hen att få.

I projekt där barns skolvägar kartläggs blir det ofta tydligt att barn som blir skjutsade i bil inte är lika bra på att orientera sig och inte kan beskriva vägen mellan skolan och hemmet. Barn som däremot går eller cyklar har däremot full koll på sin resväg och var hemmet ligger i förhållande till skolan. Det finns också gott om forskning om att barn som går och cyklar har bättre självförtroende och orienteringsförmåga, större nyfikenhet och har bättre självförtroende.

Ett sätt att komma igång med att cykla tillsammans är att göra det vid tillfällen utan tidspress. Varför inte en cykelutflykt? På vår webb tipsar vi om badplatser och andra utflyktsmål som är lätta att ta sig till med cykel.

Cyklande skolbuss

Piggare barn, mindre skjutsande och lättare vardagspussel - låter det som en bra grej? Då kanske du borde ta initiativ till en cyklande eller vandrande skolbuss.

En cyklande skolbuss fungerar som så att familjer som bor nära varandra och har samma skolväg hjälps åt med att följa med barnen till skolan. Varje dag så har någon av föräldrarna ansvar för att följa med barnen. Om exempelvis fem familjer ingår i en skolbuss så kan varje hushåll ha en fast dag, och lämnar alltså barnen en gång i veckan.

Att hämta upp barnen kan lösas på olika sätt. Familjerna kan enas om en gemensam "ändhållplats" där alla barn samlas, eller så kan skolbussen hämta upp barnen i en viss ordning. En del samordnar bara lämning, och andra samordnar även resan hem.

Fördelarna för barnen som ingår i skolbussen är att de får röra på sig på väg till skolan, och att de får prata av sig med sina kompisar innan skoldagen börjar. Skolor som använder vandrande och cyklande skolbussar märker att barnen i skolbussarna är piggare, har mindre överskottsenergi och fokuserar bättre när de kommer till skolan.

En bra bieffekt av skolbussarna är att både barnen och föräldrarna får ett större kontaktnät. Barnen lär känna fler vuxna och de vuxna lär känna fler av sina barns vänner. Både barnen och de vuxna lär känna personer de annars kanske inte skulle ha pratat med och som bor i deras närområde.

På skolor där många samordnar sig i gående och cyklande skolbussar har man kunnat minska antalet bilar kring skolan på morgonen, då många som förut skjutsade sina barn i bil nu kan låta barnen ta sig aktivt till skolan istället. Miljön runt skolan har då blivit tryggare, och fler har kunnat våga låta sina barn gå och cykla till skolan när skolvägen känns säkrare. De barn som "växer ur" skolbussen är så pass vana och trafikmogna att de kan börja cykla och gå själva.

Här kan du läsa mer om vandrande och cyklande skolbuss.

Låt barnen styra!

Låt barnen styra! är en uppmaning och ett upprop initierat av föreningen Svenska Cykelstäder, som målmedvetet arbetar för ökad cykling tillsammans med kommuner och regioner.

Tillsammans vill de höja cyklingens status och inspirera människor att vardagscykla mer.