2023-05-15

Tomas väljer cykeln i tjänsten

Serviceteknikern Tomas jobbar med att parkeringsautomaterna ska fungera i Södertälje kommun - men själv cyklar han alltid i tjänsten!

Se varför han tycker att cykeln är bästa transportmedlet under arbetsdagen: