Cykla MTB och landsväg

Södertälje är en fantastisk plats för att cykla mountainbike i skogen eller med racercykel på landsväg!

Naturen i Södertälje erbjuder öppna kulturlandskap, vackra kustvyer, sjöar och djupa skogar som ger skuggig svalka under varma dagar. Varför inte passa på att kombinera cykelturen med en ”after-bike” på någon av alla trevliga fikaställen?

Tips landsvägscykling

Cykla landsväg längs åkrarna i Enhörna, eller rulla ut mot Mörkö och ta ett fikastopp vid Skanssundet. Från Skanssundet kan du ta färjan över till Botkyrka och cykla tillbaka mot Södertälje via Vårsta.

Du kan också cykla bort mot Bornsjöns naturreservat, där det finns många möjliga vägar och stigar. 

Tips Mountainbike

Det finns många fina skogar runt om i Södertälje kommun. För att nämna några kan du utgå från Tveta Friluftsgård och cykla runt Måsnaren. 

Klubbar och tävlingar

För dig som vill träna med andra tipsar vi om Södertälje cykelkubb. 

Varje år anordnas tävlingen MTB Adventure för alla åldrar i Södertälje. 

Läs mer 

Friluftsfrämjandet har många tips på hur du kommer igång med cykling i skogen. Läs mer på deras sidor.

Cykla i naturen - allemansrätten

Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över en tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas.

Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling utan tillstånd från kommunen, till exempel en skylt som hindrar dig från att cykla på en enskild väg. När du cyklar i närheten av ett hus är det dock viktigt att ta hänsyn. De som bor i huset ska kunna känna sig ostörda. Hur nära huset du kan cykla beror på hur stor risken är att störa.

Här får du inte cykla
Det är inte tillåtet att cykla över planteringar, trädgårdar, plantskolor, parkplanteringar, skogsplanteringar och andra känsliga områden, exempelvis åkrar med växande gröda.

Anpassa cyklingen efter naturen
Det går bra att cykla skonsamt i naturen. Genom att anpassa ditt vägval och körsätt skadar du inte marken i onödan.

Tänk särskilt på att:

  • undvika mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
  • undvika att cykla över känsliga marktyper som lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker, för att nämna några exempel
  • anpassa körsätt efter underlag
  • grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark.

Det finns inget allmänt förbud mot att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men eftersom de är anlagda för dem som går eller springer måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.

Var också uppmärksam på att cykling i bland annat motionsspår kan vara förbjuden på grund av lokala ordningsföreskrifter som kommunen har beslutat om. Lokal information finns på respektive kommuns webbplats och ofta också på informationsskyltar i anslutning till berörda motionsspår.

Återkommande cykling på samma plats eller cykling i grupp
Det är alltid bra att fråga markägaren om lov om du planerar att cykla regelbundet i ett visst naturområde. Extra viktigt är det när du arrangerar organiserad eller regelbunden cykling på annans skogsmark. Skaderisken är stor och då har du som arrangör ett särskilt ansvar. Du måste även anmäla samråd hos länsstyrelsen om dina cykelarrangemang kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

Kommun och polis kan reglera
Kommunen eller polisen kan reglera cykling på motionsspår och vandringsleder. Det sker genom lokala trafikföreskrifter eller lokala ordningsföreskrifter. Vägmärket "Cykelåkning förbjuden" visar var du inte får cykla.

Du måste själv ta reda på vad som gäller. Information får du från kommunen eller polisen.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat
I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder.

På anslagstavlor i områdena ser du vad som gäller. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Elcykel
Att köra elcykel ingår inte i allemansrätten. Det betyder att du i nuläget inte får köra dem på stigar, leder eller fritt i terrängen utan lov av markägaren. Ibland behövs dessutom dispens.

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om att cykla i naturen

Gradering av MTB-leder

MTB-leder har ännu inte någon bestämd struktur för hur svårighetsnivån graderas. Men det blir allt vanligare att banbyggare bygger efter ett system som påminner om den alpina världen.
Grön - lättcyklad led på grusvägar eller på stigar utan inslag av tekniskt svåra partier.
Blå - relativt lättcyklad led, men rötter och stenar kan förekomma.
Röd - utmanande led med utmaningar som kräver god teknik.
Svart - tekniskt utmanande cykling med svårigheter som kräver stor skicklighet.

Läs mer på Friluftsfrämjandets hemsida.

Jari tar omvägen via skogen

Jari cyklar till jobbet varje dag - men tar omvägen via skogen. På så sätt får han mer motion och en bra start på dagen.