Cykla till naturreservat och naturområden

I Södertälje kommun finns hela 24 naturreservat, och många fler naturområden som är perfekta att göra en utflykt till.

Södertäljes natur är en riktig skatt! Här finns en lång kuststräcka, berg och dalar, storskogar, myrar, sjöar och det öppna kulturlandskapet med sina hagmarker, åkrar och mäktiga lövträd. 

Planera din utflykt till sjöar, våtmarker, åar, skärgård, artrik flora och djurliv, hagmarker, skogar och mycket mer. Stigar, skyltar, eldplatser, fågeltorn och fler anordningar visar upp värdena och gör områden tillgängliga och lite extra trivsamma.

Vi tipsar här om några utvalda naturområden som är extra smidiga att cykla till. Det finns givetvis många fler platser som är väl värda att besöka på cykel. Läs mer om alla naturreservat på kommunens hemsida.