2024-02-05

Vi bygger ett nytt cykelgarage i Järna

Järna stationsområde får ett helt nytt cykelgarage med plats för både cyklar och lådcyklar, samt med möjlighet att ladda batteriet för din elcykel.

Det nya cykelgaraget kommer att ha ett sedumtak med gröna växter. Illustration: Flow.

Nu bygger vi ett nytt cykelgarage med plats för 56 cyklar, varav fyra lådcyklar. I garaget kommer det också finnas möjlighet att ladda batteri för el-cykel. 

Cykelgaraget är ett låst garage och kommer kosta 100 kr per månad att parkera. Det är beläget vid uppgången Norra Järnvägsgatan bredvid befintliga cykelställ.

Cykelgaraget är en åtgärd från Cykelplanen som togs fram 2019, efter att medborgarna efterfrågat säker och trygg cykelparkering.

Taket på garaget är ett så kallat sedumtak, täckt med gröna, tåliga växter. Utöver cykelgaraget kommer även gångstråket i området att rustas upp och vi anlägger nya planeringsytor.

Tidsplan

Arbetena beräknas vara klara våren 2024.

Cykelgaraget kommer att vara klart i april/maj för att kunna tas i bruk, medan de omkringliggande arbetena såsom planteringar och asfaltering kommer att vara klart preliminärt i juni.

Läs mer

Läs mer om ombyggnationen av Järna stationsområde