Trafikregler för cyklister

Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken. Har du koll på de vanligaste trafikreglerna blir det både enklare och säkrare för både dig och andra i trafiken.

Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt – den gäller nästan alltid. När du inte har väjningsplikt ska du ändå ta hänsyn till andra. Samtidigt är andra trafikanter i de flesta situationer skyldiga att ta hänsyn till dig som cyklist. Genom att både du och andra trafikanter har skyldigheter tvingas ni båda ta hänsyn till varandra. Då ökar säkerheten.

Vi har tagit fram en film för att beskriva de vanligaste trafikreglerna för cyklisterna och det som kan vara bra att tänka på när du cyklar i trafiken. 

Cykla säkert!

cykeltrafikregler.jpg

Cykla i trafiken

Som cyklist i trafiken finns det några saker att tänka på. I den här filmen går vi igenom några tips för att underlätta, samt trafikregler som du som cyklist behöver ha koll på. 

Trafikregler för cyklister