Vuxna nybörjare

Det sägs att när man väl lärt sig cykla kan man det sen för resten av livet. Många av oss lär sig cykla redan som små barn, men i Sverige är det idag många vuxna som aldrig fått chansen att lära sig cykla. Det vill vi i Södertälje kommun ändra på, och tillsammans med Cykelfrämjandet anordnar vi sedan 2020 cykelkurser för vuxna nybörjare.

jae4062.jpgFör många i Sverige är det en självklarhet att kunna cykla, men inte för alla. En del av kvinnorna i Södertälje som vuxit upp i andra länder har exempelvis aldrig fått möjligheten att lära sig cykla som barn, nu får de den chansen. Att öka antalet cyklister i Södertälje är ett av målen i kommunens cykelplan för att öka antalet hållbara transporter. Vi ser också att allt fler arbetsgivare, bland annat hemtjänsten, efterfrågar kunskapen att kunna cykla hos sina medarbetare.

På bara några tillfällen kan kvinnorna cykla fram obehindrat och de har inte bara lärt sig något nytt, de har också ökat sitt självförtroende och möjligheten att få jobb. Vi har till exempel haft flera kursomgångar med anställda inom hemtjänsten, som efter kursen kan cykla mellan brukarna istället för att gå, eftersom flera kvinnor också saknar körkort för bil.

Aktuella kursomgångar finns på Cykelfrämjandets sida.