Låsa fast cykeln

Det är populärt att ha cykel, men om du vill vara säker på att få behålla din är det viktigt att låsa fast din cykel på ett bra sätt som gör att den blir mindre attraktiv för tjuvar.

Här kommer några tips som gör att din dyrgrip förhoppningsvis klarar sig och får vara ifred.

Ställ cykeln på en upplyst plats med människor i rörelse
Om din cykel står där andra människor kan se och höra vad som pågår så minskar chanserna för tjuven att komma undan. Om cykelparkeringarna där du bor står på gavlarna av huset där det inte finns fönster kanske du kan fråga hyresvärden eller föreningen om det går att anlägga nya cykelställ på en plats där det finns utblickar från fönster eller är ett naturligt gångstråk.

Använd dig av minst två lås
Lås inte bara cykeln med ett vanligt inbyggt ramlås, utan lås också fast den med minst ett lås som har en certifiering av något slag. Certifierade lås är extra svåra att såga upp och kräver avancerade verktyg. Det extra låset kan vara en bygel, block, eller kätting. Vajrar är oftast inte godkända.

Lås fast ramen och minst ett hjul i ett fast föremål
Med ett extra lås i form av en stor bygel eller kätting så kan du dra låset genom cykelns ram och ett hjul, och helst till ett fast föremål. Det bästa att låsa fast i är ett cykelställ som är förankrat i marken. Om du bara låser fast framhjulet så är det för lätt för tjuven att helt enkelt ta loss det och ta resten av cykeln. En kätting går lätt att dra genom ramen, hjulet och sedan till cykelstället. Södertälje kommun anlägger bara nya cykelställ som gör det lätt att låsa fast ramen.

Tänk på att inte ställa cykeln så att den hamnar i vägen för synskadade och rörelsehindrade! Använd helst cykelställ, och om du saknar det på någon plats får du gärna tipsa kommunen eller fastighetsägaren.

Gör det mindre attraktivt för tjuven
Vill du göra det riktigt krångligt för tjuven så kan du använda flera extralås. Du kan också ta med dig sadeln om cykeln ska stå länge på samma plats. Har du en cykel från ett attraktivt varumärke så kan du dölja varumärket. Har du en elcykel så bör du ta med dig batteriet, då det är stöldbegärligt i sig.

ID-märk din cykel

Det finns flera olika slags ID-märkningar från olika leverantörer som kan användas för att ID-märka din cykel. En ID-märkt cykel blir mindre attraktiv att stjäla i och med att den är spårbar och det går lätt att bevisa vems cykeln faktiskt är om den skulle bli stulen. ID-märkningar använder ofta Märk-DNA. På Polisens hemsida kan du läsa mer om det.